Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.08.2019

DFZ2019/6

zhotovenie súsošia Betlehem v počte 7 ks sôch (Ježiško samostatne ležiaci v jasličkách) v celkovej…

2 600,00 EUR

Mgr. Juraj MERTUŠ NVL

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/363

Mobilné služby

40,00 EUR

Slovak Telecom a.s., Nam. slobody 6, 81762 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/362

Nájomné

10,00 EUR

Slov.vodohosp.podnik š.p., Karloveska 2, 84217 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/361

Chodník Krmešská

53,94 EUR

PIESOK-SK s.r.o.

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/360

MŠ ŠvP

2 698,80 EUR

CK Slniečko, spol. s.r.o., Palackého 88/8, 911 01 Trenčín

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/357

spevnenú plochu z frézovaného asfaltu na pozemku parc.č. 5/25, reg. "C",k.ú. Kráľová pri Senci vo…

14 972,64 EUR

Doprastav a.s., Drieňová 31, 821 01 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/349

vypracovanie hydrogeologického posudku pre stavbu ČOV a kanalizácia v celkovej sume 720 €.

720,00 EUR

GEO-Komárno s.r.o., Ul. Gen. Klapku 4085/91, 945 01 Komárno

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/348

Chodník - Krmešská, doprava

180,00 EUR

AUTODOPRAVA - Milan Macaj

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/359

ŠJ potraviny

23,20 EUR

Boni Fructi spol. s r.o., Lipnická 3035 Dunajská Lužná

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/358

ŠJ pri MŠ potraviny

390,53 EUR

STANISLAV s.r.o., 61, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/356

ŠJ MŠ potraviny

12,77 EUR

ALICA Benická, s.r.o., 581, 900 50 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/355

ŠJ MŠ potraviny

67,80 EUR

Zeleninárska spoločnosť, 455, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/354

ŠJ MŠ potraviny

70,68 EUR

HAJDUK s.r.o., Trnavská 44, 903 01 Senec

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/353

ŠJ potraviny

339,26 EUR

Arpád Bognár - Mäso údeniny, Eliášovce, 93038 Nový Život

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/352

ŠJ pri MŠ - potraviny

1 301,66 EUR

Martin Packa - Potraviny Packa, 143, 90050 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/351

ŠJ MŠ potraviny

12,77 EUR

ALICA Benická, s.r.o., 581, 900 50 Kráľová pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/350

MŠ Stravovanie zamestnancov

380,80 EUR

ŠJ pri MŠ, 90050 Kralova pri Senci

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/347

vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov pre stavbu ČOV a…

159,36 EUR

Ing. Alena Mikócziová

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/346

PO voda

11,23 EUR

BVS, Pezinska 947, 90021 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/345

OcU SSD disk

40,80 EUR

O.K. pc servis, s.r.o., Rulanská 12, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/344

Chodník . Krmešská

930,60 EUR

Eurobeton plus, s.r.o., Železničná 4040, 903 01 Senec

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/343

Klub voda

20,22 EUR

BVS, Pezinska 947, 90021 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/342

ZS voda

30,32 EUR

BVS, Pezinska 947, 90021 Bratislava

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/341

MŠ správa PC

60,00 EUR

O.K. pc servis, s.r.o., Rulanská 12, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

14.08.2019

DF2019/340

OcU správa PC

84,00 EUR

O.K. pc servis, s.r.o., Rulanská 12, 90201 Pezinok

Obec Kráľová pri Senci

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: