Navigácia

Obsah

VZN

r. 2018

Návrh 1_2018 VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 42x | 14.03.2018

1_2018 VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 12x | 03.07.2018

2_2018 Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 12x | 03.07.2018

r. 2017

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 24x | 21.02.2018

2/2017 VZN o poskytovaní elektronických služieb KPS Stiahnuté: 25x | 21.02.2018

3/2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 27x | 21.02.2018

4/2017 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 24x | 21.02.2018

5/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 29x | 21.02.2018

6/2017 VZN o cintorínskom poriadku Stiahnuté: 34x | 21.02.2018

7/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 32x | 21.02.2018

r. 2016

1/2016 VZN o príspevku pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 55x | 27.02.2018

2/2016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 30x | 27.02.2018

Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 35x | 27.02.2018

Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 35x | 27.02.2018

~žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa-GDPR Stiahnuté: 5x | 31.07.2018

r. 2015

1/2015 VZN o rozpočtových pravidlách obce Stiahnuté: 30x | 27.02.2018

2/2015 VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 29x | 27.02.2018

3/2015 VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 29x | 27.02.2018

4/2015 VZN Požiarny poriadok obce Stiahnuté: 28x | 27.02.2018

5/2015 VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby Stiahnuté: 29x | 27.02.2018

Stránka