Navigácia

Obsah

VZN

r. 2018

1/2018 VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 28x | 21.03.2018

2/2018 Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 32x | 20.06.2018

3/2018 VZN o určení školského obvodu základnej školy Stiahnuté: 13x | 20.09.2018

4/2018 VZN Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 2/2017 Stiahnuté: 82x | 25.10.2018

Priloha 1 VZN 4/2018 - Záväzná textová časť Stiahnuté: 37x | 25.10.2018

Príloha 2a VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 50x | 25.10.2018

Príloha 2b VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - záväzná časť a verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 44x | 25.10.2018

Priloha 2c VZN 4/2018 - Komplexný urbanistický návrh - regulačná schéma Stiahnuté: 38x | 25.10.2018

r. 2017

Rokovací poriadok OZ Stiahnuté: 42x | 21.02.2018

2/2017 VZN o poskytovaní elektronických služieb KPS Stiahnuté: 40x | 21.02.2018

3/2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 41x | 21.02.2018

4/2017 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 45x | 21.02.2018

5/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 52x | 21.02.2018

6/2017 VZN o cintorínskom poriadku Stiahnuté: 90x | 21.02.2018

7/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 58x | 21.02.2018

r. 2016

1/2016 VZN o príspevku pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 91x | 27.02.2018

2/2016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 56x | 27.02.2018

Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuté: 55x | 27.02.2018

Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ Stiahnuté: 50x | 27.02.2018

~žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa-GDPR Stiahnuté: 20x | 31.07.2018

Stránka